monositik seri (monocytic series) monositlerin olgunlaşma evrelerine ait hücreler topluluğu