Monteggia kırığı (Monteggia's fracture) ulna şaftının proksimal kesimi kırığı ve radius başının çıkmasıyla karakterize fraktür