mood (mood) duygulanım; emosyonel durumun tüm benliği kaplaması ve sürdürülmesi; mud