morfoloji (morphology) organların biçim ve yapılarını inceleyen bilim dalı; bir organın ya da vücut bölümünün biçimi