motor (motor; motoris) hareketi oluşturan ya da yapan kas, sinir veya beyin merkezini niteleyen kavram; oynatıcı; hareket ettirici