motor afazi (motor aphasia) hastanın söyleneni anlama ve kavraması normaldir, ancak kendisi konuşurken düşüncelerini ifade etmekte güçlük çeker, yanlış kelimeler kullanır; verbal afazi