Möbius sendromu (Möbius syndrome) kafa çiftlerinin motor çekirdeklerinin agenezi ya da aplazisine bağlı olarak konjenital fasial palsinin yanısıra okulomotor, trigeminal ve hipoglossal sinir fonksiyonlarında bozukluklar, dil dudak paralizisi, dil atrofisi, konuşma bozukluğu, kasların yetersizliğine bağlı olarak uyurken gözlerin ve ağzın açık kalması, konjunktivit, keratit, kornera bulanıklığı, çene ve diş anomalileri, hemangiomlar, ekstremite ve parmak.anomalileri ile karakterize sendrom