Mönckeberg sklerozu (Mönkcberg's selerosis) bkz Mönckeberg arteriosklerozu