muhakeme (judgement; discernment) kişinin çevresi ve kendisiyle ilgili olayları düşünce süzgecinden geçirerek onlardan doğru sonuçlara ulaşması