mukayese mikroskopu (comparison microscope) mermi çekirdeklerini, daktilo tuşu yazılarını, kılları, vb delilleri benzerleriyle kıyaslamak amacıyla kullanılan mikroskop (burada kıyaslanan iki objeden biri bir yanda diğeri öteki tarafta bulunur, ancak görüntü elde edildiğinde her iki obje yanyanadır ve böylece birbirleri ile karşılaştırılarak sonuca ulaşılır)