mukopolisakkaridoz (mucopolysaccharidosis) mukopolisakkarid grubundaki maddelerin metabolizmasındaki bozukluklar sonucunda ortaya çıkan, idrarda mukopolisakkaridlerin saptandığı, organların büyük bölümünü etkileyen çeşitli tipleri bulunan hastalıklar grubu; ayrıca bkz Hürler sendromu, HurlerScheie sendromu, Scheie sendromu, Sanfilippo sendromu, MaroteauxLamy sendromu