mukovisidoz (mucoviscidosis) ekzokrin bezlerin yaygın disfonksiyonu ile birlikte aşırı mukus yapımına bağlı kronik akciğer hastalığı, pankreas yetmezliği, ter sıvısında bol elektrolit varlığı, bazan bilier sirozun da bulunduğu kalıtsal hastalık; pankreasın kistik fibrozisi