multi (multi) önüne geldiği sözcüğe "çok", "birden fazla", vb anlamlan veren öntakı