multiartiküler (multiarticular) birden fazla eklemi tutan/ilgilendiren