multibasiller (multibacillary) çok sayıda basil içeren