multifokal (multifocal) birden fazla odakta aynı anda bulunan/başlayan