multilobar (multilobar) birden fazla loblardan oluşan