multilobüler (multilobular) birden fazla lobülden oluşan