multiloküler (multilocular) çok gözlü; birden fazla odacıktan oluşan