multiloküler kist (multilocular cyst) birden fazla gözlü kist; kompound kist