multipl fraktür (multiple fracture) aynı kemikte birbiriyle bağlantısı olmayan, iki ya da daha fazla sayıda kırık bulunması