multipl myelom (multiple myeloma) kemiklerde radyolojik olarak zımba deliği şeklinde erime alanları yapan, kemik ağrısı, kırık, hiperkalsemi, anemi, infeksiyon hastalıklarına eğilim, idrarda Bence Jones proteini, hiperglobulinemi, amiloidoz, böbrek etkilenmesi gibi özellikleri bulunan, plazma hücrelerinin habis tümörü; plazma hücreli myelom; myelomatozis