multisellüler (multicellular) birden fazla hücre tipinden oluşan