murmur (murmur) oskültasyon sırasında duyulan, doğal ya da patolojik kökenli,kalp ya da damar orijinli ses