mutad iştigal (usual activities; habitual occupying) meslek cinsiyet yaş farkı gözetilmeksizin, bir insanın günlük yaşamı sırasında yaptığı traş olma, yemek yeme, beslenme, yürüme, uyuma, dışkılama, vb doğal hareketleri; bkz mesleki iştigal