mutajen (mutagen; mutagenic) fiziksel ya da kimyasal olarak DNA'yı etkileyip genetik yapıyı değiştirebilen