mutasyon (mutation; mutatio) şekil, kalite vb özelliklerin değişmesi