mutizm (mutism; mutismus) konuşmayı reddetme; konuşmak istememe; hastanın tüm sorulan yanıtsız bırakmaması; diyaloga girmeme