müközanginöz (mucousangineous) mukus ve kan karışımından oluşan