müsinoz (mucinosis) deride müsinli maddelerin birikmesiyle karakterize hastalık müsine benzer; müsin yapısında; sümüksü