müsinöz dejenerasyon (mucinoid/mucinous degeneration) sümüksü madde oluşumuyla karakterize dejenerasyon