myastenik kriz (myasthenic crisis) myastenik hastalarda zaman zaman görülen ve solunum desteği gerektiren dispne tablosu