myektomi (myectomy) bir kas parçasının ameliyatla çıkarılması