myelinizasyon (myelinization) myelin kılıfının rejenerasyonu