myelofibroz (myelofibrosis) kemik iliğinin anemiye neden olan ve prekanseröz özellikler taşıyan, splenomegali ve anemi bulgularıyla karakterize fibrozisi; myeloskleroz