myeloid (myeloid) kemik iliği kökenli; kemik iliğine ait; omurilikle ilgili