myelom (myeloma) kemik iliği kökenli kanser; ayrıca bkz multipl myelom