myodistrofi (myodistrophia) kas distrofisi; kas tonusunun atrofi nedeniyle azalması