myoepitel hücresi (myoepithelial celi) salgı bezleri veya bunların duktusları çevresinde bulunan, kasılarak salgının boşaltılmasına sağlayan özel hücre tipi