myofibroz (myofibrosis) kas dokusunun bir bölümünün yerini bağ dokusunun alması