myogram (myogram) kasların kasılma fonksiyonlarını gösteren klinik inceleme yönteminin kağıt üzerine dökümü