myokard iskemisi (myocardial isehemia) myokardın bir bölümünün kansız kalması