myoklonik nöbet (myoelonus) bir kas grubunda ani, kısa süreli ve ışık parlaması biçiminde görülen kasılma