myoklonus (myoclonus) vücudun bir kasında ya da kas grubunda, birbirleriyle uyumlu ya da uyumsuz şekilde ortaya çıkan ani kasılmalarla karakterize, epilepside sık görülen tablo