myoliz (myolysis) kas dokusunun dejenerasyonu/erimesi