myorafi (myorrhaphy) yırtılan kas dokusuna dikiş atılması; myosütür