myositoliz (myocytolysis) kas hücrelerinin bütünlüğünün bozulması/erimesi