myotonus (myotonus) bir kasın ya da kas grubunun tonik kasılması