naftalin zehirlenmesi (naphthalene poisoning) solunum yoluyla girdiğinde başağrısı, konfüzyon, kusma ve dispne, yutulduğunda karın krampları, bulantı, kusma, başağrısı, konfüzyon, dizüri, konvülsiyon, hemolitik anemi tabloları