naftol zehirlenmesi (naphthol poisoning) naftolun uzun süre alınmasıyla ortaya çıkan, anemi, sarılık, konvülsiyon ve komayla seyreden tablo